Leadership Career Perspective

Få perspektiver på dine karrieremuligheder

Indsigt i dine faglige evner, personlige og ledelsesmæssige kompetencer samt i de faktorer, der driver dine ambitioner, giver de bedste forudsætninger for, at du lykkes i din karriere.

Formålet med Leadership Career Perspective er at ruste kandidaten bedst muligt til at kunne gribe og forvalte forestående karrieremuligheder. Vi tilbyder et struktureret kompetenceafdæknings- og karrieresparringsforløb, hvor vi afdækker kandidatens styrker og udviklingsområder på et objektivt og indsigtsfuldt grundlag. Processen identificerer og tydeliggør kandidatens konkurrencemæssige fordele i forhold til andre kandidater på samme faglige og ledelsesmæssige niveau. Kandidaten bliver igennem processen derfor i stand til at målrette sin karriereplan mod det felt, hvor de faglige og personlige kompetencer har størst mulighed for succes.

Processen har således til hensigt at skabe større selvindsigt hos kandidaten samt styrke evnen til at markedsføre sig i arbejdssammenhænge og i en rekrutteringsproces. Kandidaten vil endvidere indgå i Flensby & Partners database i forbindelse med relevante search processer.

Vores Leadership Career Perspective tilpasses altid til den enkelte kandidats behov og indeholder typisk elementerne:

Processen

 
analyse

Afdækning af faglige kompetencer og performanceniveau

Via dialog og interview med en af vores erfarne partnere afdækkes kandidatens ledelsesmæssige viden og erfaringsgrundlag. Informationen anvendes til at identificere personens faglige kompetence- og performanceniveau. Den uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer vurderes ligeledes i forhold til udvalget af relevante kandidater, som partneren ellers ser i markedet. Dialogen og interviewet danner grundlag for vores samlede analyse og anbefaling af karriereveje og muligheder.

 

Afdækning af personlige kompetencer, præferencer og potentialeniveau

På baggrund af psykometriske testværktøjer afdækkes derudover kandidatens personlige kompetencer i dialog og interview med en af vores erhvervspsykologer. De psykometriske tests og interviews danner grundlag for vores vurdering af, inden for hvilke mulige karriereveje kandidaten udviser det største potentiale.
Vi tilpasser individuelt anvendelsen af de psykometriske tests, som er: Personlighedstest (OPQ32r), Motivationsanalyse, 360 graders evaluering eller 110 graders evaluering, samt de mest gængse evnetests (Verbal/Numerisk/Induktiv).

 
icon presentation

Karriereperspektivering

På baggrund af interviews og kortlægning af såvel de faglige som personlige kompetencer giver vi en samlet feedback og perspektivering på relevante karriereveje. I dialog med kandidaten udvikles konkrete handlingsinitiativer, der har til formål at hjælpe personen med at realisere karrieremulighederne.

 

Sparring med en erfaren partner

Efter karriereperspektiveringen tilbydes et efterfølgende sparringsforløb med partner og/eller erhvervspsykolog. Sparringen har til hensigt at støtte kandidaten i den efterfølgende proces, f.eks. i forhold til konkrete jobmuligheder, at blive ’klædt på’ til jobsamtale, træffe de rette beslutninger angående karrierevalg og andre problemstillinger i relation til karriemuligheder.

Antallet af sessioner med sparring med partner/erhvervspsykolog og længden af det samlede procesforløb afhænger af det enkelte behov, der kan være akut eller en planmæssig aktivitet. Vi tilpasser altid forløbet til det konkrete behov.

icon handshake