Leadership Potential Assessment

Identifikation, kortlægning og udvikling af dine fremtidige ledere - succession planning

Har du behov for at identificere nye potentielle ledere og kortlægge kompetencer og mulige karriereveje for dem? Hvis du udvikler dine talentfulde medarbejdere, udvikler du samlet set din virksomhed. I Leadership Potential Assessment vurderer vi metodisk ved hjælp af tests, interviews og lærerige workshops, hvilke kompetencer og muligheder din egen organisation rummer.

Udvikling, læringsmuligheder og udfordringer er de primære faktorer, der fastholder talentfulde medarbejdere. Talenter er ofte skjulte, indtil de ikke er det længere, og vi hjælper jer med at sikre, at det er jer, der finder dem først.

Hvis du ikke vil udvikle dine talenter, er der konkurrenter der vil. Det er et faktum. Samtidig kan det være svært at tiltrække nye til et sted, som andre forlader. Derfor er der flere, der benyttet sig af Leadership Potential Assessment for at få et overblik over det potentiale, de har til rådighed i organisationen.

Et Leadership Potential Assessment vil både motivere og fastholde dine potentielle nye ledere samt give dem klare råd om, hvordan de bedst varetager og vedligeholder deres egen udvikling, så de kan realisere deres potentiale til glæde for dem selv og virksomheden. Vi vil lede efter såvel dem, der performer nu, såvel som dem der har potentiale til at blive fremtidens performere.

Forløbet kan tage udgangspunkt i en enkelt forretningsenhed eller flere for at give et samlet overblik og kan derfor afvikles over 2-8 uger, afhængig af den talentmasse, du ønsker vurderet og skabt overblik over.

Processen

 
analyse

Organisations- og interessentanalyse

Første trin for at forstå, hvad der gør jer interessant som arbejdsplads, er at forstå jeres strategiske ambitioner, og hvad der kendetegner jeres unikke organisation og position i markedet. Dernæst vil vi forsøge at kortlægge jeres ledelseskultur og værdisæt for at sikre det personlige fit. Analysen foretages primært igennem interessentinterviews med nøglepersoner i og uden for organisationen samt via grundig desk research. Resultatet bliver klare parametre for det efterfølgende assessment, som vil blive afstemt sammen med jer.

 

Interview, tests og assessment centre

Med udgangspunkt i psykometriske test og en 360-gradersundersøgelse vil deltagerene i processen blive interviewet af henholdsvis en organisationspsykolog og en erfaren partner, som vurderer fagligt udgangspunkt såvel som strategisk forståelse, eksekveringskraft og ledelsesmæssig kapacitet. Efter behov vil der blive involveret konkrete action learning-øvelser, der simulerer virkelige arbejdssituationer og dilemmaer for at afdække faktisk adfærd. Denne fase er koncentreret på 2-3 dage, afhængig af antal deltagere.

 
icon presentation

Individuel afrapportering og udviklingsplan

Det samlede resultat fra både tests, interviews og action learning-øvelserne danner grundlaget for de efterfølgende rapporter. Dette giver et optimalt indblik i, hvilke styrker individet skal bruge som leverage til videre udvikling, og hvilke opmærksomhedspunkter vedkommende bør have for at sikre momentum i sin fortsatte udvikling. Der vil være afrapportering til den individuelle deltager, der vil få feedback og sparring omkring sit potentiale, samt en dialog om at lægge en individuel udviklingsplan der sikrer, at de realiserer dette potentiale. Oftest vil HR derfor deltage i denne afrapportering for efterfølgende at kunne følge op, rådgive og måle på udviklingen. Dette sikrer, at I får fuldt ejerskab og kontrol over den efterfølgende udvikling og ikke mindst fuld værdi af jeres assessment.

 

Afrapportering med kortlægning af kompetencer og potentiale

Afslutningsvist vil vi sørge for en grundig og skarp afrapportering, hvor formålet er at give et grundigt overblik over, hvilket ledelsespotentiale og -kompetencer organisationen har til rådighed. Vi vil ligeledes give vores anbefalinger til, hvordan I kan udnytte det fulde potentiale af jeres potentielle nye ledere, og om hvor der er kompetencer, som kan udvikles internt eller skal fremskaffes.

Vi anbefaler, at man 12 måneder efter et assessment foretager en kort opfølgningsproces for at måle udviklingen og sikre, at den er fortsat, efter vi forlod virksomheden, samt for at fokusere på den videre udviklingsindsats.

icon handshake