Leadership Performance Assessment

Evaluering og udvikling af dit ledelsesteam

Det rette lederskab er en af de vigtigste forudsætninger for resultatopnåelse, men ledelse foregår altid i samspil med andre og er derfor svær at definere. Udgangspunktet er ofte, at alle ikke har samme ambitionsniveau, at der mangler en ensartet opfattelse af, hvad strategien går ud på, eller at der er en uklar opfattelse af roller, ansvarsområder og samspillet i ledelsen.

I Leadership Performance Assessment tager vi udgangspunkt i, hvilke kompetencer en chefgruppe skal besidde for at kunne eksekvere de etablerede strategiske ambitioner. Derefter vurderer vi, i hvilket omfang lederen og holdet besidder disse kompetencer og giver feedback individuelt og til teamet angående, hvilke udviklingsområder der vil give størst effekt.

Typiske resultater er en tilførsel af kompetencer, herunder udvikling af den enkelte leder eller en rekruttering, igangsættelse af succession planning eller talent management programmer samt justering af organisations- og ledelsesstruktur.

Den enkelte proces tilpasses altid jeres behov og kan gennemføres på 5-7 uger afhængig af antallet af deltagere. Processen herunder er et typisk forløb:

Processen

 
analyse

Organisations- og interessentanalyse

Første trin i en succesfuld LPA er at få indsigt i jeres strategiske ambitioner og udfordringer samt toneangivende industriforhold og trends. Dette sker igennem interessentinterviews, hvor vi typisk interviewer bestyrelsesmedlemmer, CEO, CFO og øvrige nøglepersoner samt udfører en grundig desk research. De organisatoriske forudsætninger og ledelsesmæssige behov bliver herefter analyseret og klarlagt, således at vi i samarbejde kan identificere, hvilke kompetencer og ledelsesadfærd der er afgørende for at sikre jer fremadrettet succes og performance.

 

Interview og tests

Med udgangspunkt i psykometriske test og en 360-graders undersøgelse vil deltagerene i processen blive interviewet i to omgange. Det første interview er kompetencebaseret og udføres af henholdsvis en organisationspsykolog og en projektkonsulent. Herefter vil deltagerne blive interviewet af en erfaren partner og en projektkonsulent, som vurderer fagligt udgangspunkt såvel som strategiske forståelse, eksekveringskraft og ledelsesmæssig kapacitet.

 
icon presentation

Assessment og rapportering

Det samlede resultat fra både tests og interviews danner grundlaget for de efterfølgende leverancer. Formålet er at give et grundigt overblik over, hvilke kompetencer organisationen har til rådighed. Derudover giver rapporterne indblik i, hvordan chefgruppen kan forløse sit fulde potentiale - og om der er visse kompetencer, som enten skal udvikles internt eller fremskaffes. Hver leder, der deltager i processen, modtager en individuel rapport, som redegør for, hvor deres kernekompetencer ligger - og hvor de med fordel kan styrke og udvikle sig som ledere.

 

Afrapportering og follow-up.

Hver leder modtager en individuel feedback-session, hvor resultatet uddybes af vores erhvervspsykolog, således at den enkelte kan påbegynde sin individuelle udviklingsrejse. Derudover er der en samlet workshop for ledelsen, hvor nøgleobservationer og udviklingstemaer diskuteres og bearbejdes. Formålet er at engagere og sikre ejerskab i den samlede chefgruppe for den individuelle og samlede udvikling af gruppen. Vi afslutter altid med at sikre, at der er en forankring af udviklingstemaerne, samt at hver deltager er klar over, hvordan de kan og er forpligtede til at bidrage til den fortsatte udvikling af eget lederskab såvel som gruppens og virksomhedens resultatskabelse.

Vi anbefaler, at man følger en LPA op med en kort opfølgningsproces efter 12 måneder for at måle og sikre, at udviklingen er fortsat, efter vi forlod virksomheden, samt at fokusere på den videre udviklingsindsats.

icon handshake