Management & Organizational Review

Evaluering og udvikling af din (kommende) porteføljevirksomhed

Overvejer din virksomhed et opkøb, står I over for en due diligence, eller overvejer I, om jeres porteføljevirksomheder kan nå resultatmålene?

I et Management & Organizational Review undersøger vi, om ledelsen i den pågældende virksomhed har de rette kompetencer og organisatoriske forudsætninger til at kunne drive og gennemføre strategien og skabe den nødvendige værdi for ejerne.
Ofte viser det sig, at strategien er den rigtige, men at den ikke er realiseret på grund af manglende kompetencer (manglende eksekveringskraft).

Ofte er strategien og målene gode og realistiske, og nogle gange har man ligeledes den rigtige topledelse, men mange gange er ledelsen, strukturen eller manglende kompetencer en hindring for eksekvering. Vi sørger med andre ord for, at der balance mellem strategi, struktur og ledelse.

Resultatet er prioriterede anbefalinger, strukturerede i tydelige temaer for at sikre udviklingen i virksomheden – det kan være ved hjælp af individuel udvikling eller udskiftning i ledelsen, tydeliggørelse af strategiske must-wins, sikring af en god ledelsesproces og –struktur med klar rolle- og ansvarsfordeling og/eller justering af strukturen.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive i forbindelse med opkøb og salg af virksomheder og er vant til de stramme deadlines, det medfører, og kan skalere vores review i det omfang, tiden tillader, hvorfor man kan vælge et koncentreret forløb på nogle få dage eller et grundigt 7-ugers forløb. En typisk proces vil se således ud:

Processen

 
analyse

Organisations- og interessentanalyse

Formålet med analysen er at vurdere, om ”deraillers” eller ”enablers” findes i de organisatoriske, strukturelle forhold eller i den ledelsesmæssige kapacitet, og for at sikre, at vores involvering skaber så meget værdi som muligt, kan det være nødvendigt med en kort indledende analyse. Fokus er på jeres strategiske ambitioner og udfordringer med selskabet, herunder signifikante industriforhold og -trends. Vi foretager interessentinterviews, hvor vi typisk interviewer den investeringsansvarlige, bestyrelsesformand, CEO, CFO og øvrige nøglepersoner, samt udfører en grundig desk research.

 

Interviews og tests

Med udgangspunkt i psykometriske test vil deltagerene i processen blive interviewet. Fokus er på den enkelte leders personlige og professionelle kompetencer samt det ledelsesmæssige potentiale fremadrettet. Samtidigt vil der blive stillet spørgsmål, der kan give input til den strukturelle analyse. Interviewene udføres af henholdsvis en erfaren partner med kendskab til den konkrete branche og eventuelt en erhvervspsykolog. Er det nødvendigt med en kortere proces vil vi fokusere på interviewet alene samt desk research på den enkelte leder.

 
icon presentation

Assessment og rapportering

Formålet i denne fase er at give et grundigt overblik over, hvilke kompetencer organisationen har til rådighed, og hvilke der er brug for. Derudover giver vores leverancer indblik i, hvordan chefgruppen kan opnå sit fulde potentiale, og om der er visse kompetencer, som enten skal udvikles internt eller tilføres for at kunne realisere de strategiske målsætninger.

Det samlede resultat - fra både tests og interviews - giver os det stærkeste udgangspunkt og validitet til at kunne udpege udviklingsområder og –muligheder for den individuelle leder såvel som for det samlede ledelseshold.

 

Afrapportering af udviklingstemaer og follow-up.

Afrapporteringen kan foretages med formålet at give indsigt og viden til investeringsmanageren eller bestyrelsesformanden, men kan også udvides til at påbegynde udviklingen af den enkelte leder og ledelsesgruppen med henblik på at sikre en mere effektiv eksekvering fremadrettet.

Vi kan således foretage individuelle feedback-sessioner, hvor hver enkelt leder modtager personlige resultater fra vores erhvervspsykolog, således at den individuelle udviklingsrejse kan igangsættes. Derudover er det muligt at facilitere en eller flere workshops for en samlet ledelse, hvor temaet er nøgleobservationer og udvikling inden for f.eks. værdiskabende ledelsesadfærd, effektive ledelsesprocesser, eller hvordan en mere agil og effektiv organisationsstruktur kan udvikles.

Vi afslutter altid med at sikre, at der er en forankring af udviklingstemaerne, samt at hver deltager er klar over, hvordan de kan og er forpligtede til at bidrage til den fortsatte udvikling af eget lederskab såvel som gruppens og virksomhedens resultatskabelse.

Vi anbefaler, at man følger et større review op med en kort opfølgningsproces efter 12 måneder for at måle udviklingen og sikre, at initiativerne fortsatte, efter vi forlod virksomheden. Dette giver ligeledes anledning til at drøfte og fokusere den fortsatte organisatoriske og ledelsesmæssige udviklingsindsats i virksomheden.

icon handshake